2014.gada programma uzsāktaAr 4 dienu apmācību cietumu darbiniekiem (08.07.-11.07.2014.), jauniešu sabiedrisko organizāciju un pašvaldību jauniešu centru pārstāvjiem, uzsākts jaunais projekts  „Šķeļot viļņus”.


2014.g. programmu finansē LR un administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Projektā piedalās Daugavgrīvas (Daugavpils) ceitumā, Jēkabpils, Jelgavas un Centrālcietuma darbinieki un jaunieši, sadarbojoties ar jauniešu centriem un NVO.

Šogad ir izmaiņas:
1. Apmācības cietumos tiks realizētas sadarbībā ar vietējām (reģionālām) jauniešu sabiedriskām organizācijām vai jauniešu centriem;
2. Projekta ietvaros katrā ieslodzījuma vietā būs iespēja piesaistīt papildus līdzekļus vietējo – jauniešu (ieslodzījuma vietās un reģionālās organizācijās) iniciatīvas projektiem, lai veicinātu neformālās izglītības pieejamību jauniešiem (18-25.g.) ieslodzījuma vietās.