Izvērtēšana sākusies..


19.11.-20.11.2014. realizējam projekta "Apmācības ieslodzījuma vietu darbiniekiem par neformālās izglītības programmu veidošanu un īstenošanu ieslodzījuma vietās ar ieslodzītajiem jauniešiem “Šķeļot viļņus ” 6.posma 2. daļas realizāciju: izvērtēšanu
Dalībnieku radītais tilts (foto) - par projekta pilāriem: šķeļot viļņus, Debesu bļodā, Ogresgalā.Pirmie LIELIE ieguvumi:
- izpratne par to, ka cietumam kā videi ir jāmāca uzņemties atbildība, bet nevis piedāvāt "neko" (Karaļa dzīvi)!
- ļoti augsti novērtēta iespēja pašiem (jauniešiem) prakstiski piedzīvot, līdzvērtīgā vidē, dažādas radošas un praktiskas darbnīcas: rotaļlietu veidošanu, ēst gatavošanu, alterantīvo sportu, dārzkopību, foruma teātri, improvizācijas teātri, REPošanu, pašportretus, māksla, utt.
- ir ļoti pozitīva pieredze, ka daži cietuma darbinieki (starpnozaru komandā) paši piedzīvojuši NI - simulācijas uzdevumus un foruma teātri, sākuši sadarboties un izprot daudz vairāk tās nozīmi cietumos;
- daudzi jaunieši grib turpināt NI (ieslodzījumu vietās) un atzinuši, ka NI ietvaros mācījušies sociālās prasmes - izteitkties un sadarboties!!!
- ieslodzījumu vietu pārvalde norāda, ka viss jau ir, bet netiek ieviests cietumā. Birokrātija un sadarbības trukums, kā arī izpartne par NI ir tas, aks traucē efektīvāk ieveist šadus projektus;
- varbūt NI ar savām vērtībām, principiem un demokrātisko attieksmi ir soli priekšā esošai cietumu sistēmai Latvijā -vismaz jauniešu politikas jomā!!!