„Noķertās” pārdomas!...un „viļņi” ir šķelti arī Jēkabpils cietumā.
...ir padarīta darba sajūta un gandarījums ne tikai par izstrādāto nodarbību ciklu, bet arī par fantastiskajām iniciatīvām. Ir patīkami apzināties, ka ir cilvēki, kuri ir īstajā vietā un dara savu sirds darbu, caur kuru parādīja jauniešiem daudz plašākus apvāršņus.
Neformālo gaisotni, tieši vai netieši, bet sajuta visi, gan darbinieki, gan pārējie ieslodzītie, bet šo „viļņu” epicentrā sākotnēji bija astoņi jaunieši, taču finiša taisni neformālā gaisotnē sasniedza seši. Lai vai kā, bet ar neparedzētiem apstākļiem bija jārēķinās.
Caur šīm nodarbībām mēs pilnveidojāmies visi. Bija laiks gan nopietnam darbam, gan brīdis lieliskām sarunām, smiekliem un pozitīvām emocijām. Es domāju, katrs priekš sevis paņēma to visbūtiskāko. Prieks par jauniešu cilvēciskumu, spēju izpalīdzēt, izrādīt iniciatīvu, spēju pateikt paldies, spēju iedrošināt un atbalstīt vienam otru. Un galvenais, viņos nezuda interese nākt un darboties...un uzticēties mums kā komandai.

Jēkabpils cietuma psiholoģe
Evita