Vēl nebijis izaicinājums brīvprātīgajiem


Valsts probācijas dienests uzsāk ļoti interesantu projektu un aicina cilvēkus kļūt par bērnu un jauniešu brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem. Lūk aicinājums un viss par pieteikšanos līdz 2015. gada 24. jūlijam:

-----------------------------------

Tev ir vēlme atbalstīt bērnus un jauniešus, Tev ir vēlme apgūt jaunas iemaņas, Tu esi radošs, zini, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku un esi gatavs dalīties ar savu dzīves pieredzi - šī ir iespēja ir domāta tieši Tev!

Valsts probācijas dienests ir uzsācis jaunu projektu, kura mērķis ir brīvprātīgo līdzgaitniecības prakses attīstīšana darbā ar bērniem un jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kuri ir nonākuši Valsts probācijas dienesta redzeslokā. 

Rokasgrāmata - kā Šķeļot viļņus atmiņu klade

Te apkopojums par Šķeļot viļņus padarīto 2012 - 2014

Šķeļot viļņus rokasgrāmata

Improvizācijas teātra nodarbība Jelgavas cietumā

Improvizācijas teātra nodarbība maina jauniešu skatījumu uz ieslodzījuma vietām
2014.gada septembra beigās kopā ar septiņiem Jelgavas novada Jauniešu domes jauniešiem es devos uz Jelgavas cietumu, lai vienu dienu kopā ar ieslodzījuma vietā esošajiem jauniešiem, izmantojot improvizācijas teātri, darbotos ar sabiedrībā esošajām sociālajām lomām. 
Zināju, ka ieslodzījuma vietā dzīvojošiem puišiem teātris nebūtu pirmā brīvā laika pavadīšanas prioritāte, zināju, ka puse no desmit jauniešiem varētu teikt „Teātris nav man”, bet es zināju arī to, ka man un jauniešiem no Jelgavas ir patiesa interese un arī drosme, kopā ar šiem jauniešiem pavadīt vienu dienu un ļauties kopīgam improvizācijas procesam, lai ko tas arī mums atnestu. 

Raksts/ audio: Kā cietumā rehabilitējas jaunietis

Kristīne par iniciatīvu - foruma teātri Jelgavā

Izmēģinājums nākotnei – foruma teātra izrāde Jelgavas cietumā
Četras oktobra dienas ik rītu es ar kolēģi Valteru Melderi devos uz Jelgavu, lai tur izaicinātu sevi, citus un apstākļus tādā darba formātā kā Foruma Teātris.
Process – intensīvs, aizraujošs, uztraucošs, nogurdinošs, atalgojošs – man iezīmējās kā 2014.gada labākais izdarītais un piedzīvotais darbs.
Interese strādāt ar foruma teātri ieslodzījuma vietās man radās jau pirms vairākiem gadiem un tikai tagad 2014.gada nogalē man, pateicoties Valsts programmas finansējumam un kolēģiem no Ogres biedrības „Projektu darbnīca kopienām”, kuri tāpat kā es tic, ka pēc būtības visi cilvēki ir labi, bija iespēja realizēt sen lolotu izaicinājumu. 

Pēctecība pēc 2014. gada

Šķeļot viļņus otrās kārtas izvērtēšana un sarunas par turpinājumu notika 10/12/2014.
Šeit video no pasākuma 5 daļās:

1. daļa


  • Agnese Lorence (JSPA) uzruna
  • Daina Sproģe (JSPA) uzruna
  • Nataļja Solodovņika - (Ieslodzījumu lietu pārvalde) uzruna
  • Agnese Lorence - priekšvēsture