Filma, ko vērts redzēt

Režisors Dāvis Kaņepe uzņēmis filmu par darbu ar puišiem Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Piedalās: jaunieši, Mazās pēdas, Dirty Deal Audio, Kaņepes Kultūras centrs un citi.
Bez viņiem

Pašportreti arī Norvēģijas cietumā

Arī 2017. gadā turpinājušās labas iniciatīvas cietumos. Ne tikai Latvijā, bet ar Latvijas cilvēku līdzdalību.
Mūsu pašu lieliskā Viktorija Eksta piedalījās kā asistente projektā ar mākslinieci, kas strādā Norvēģijas cietumos. Projektā tapa izstāde, ko var apskatīt šeit:
WE EXIST Norway

Vēl nebijis izaicinājums brīvprātīgajiem


Valsts probācijas dienests uzsāk ļoti interesantu projektu un aicina cilvēkus kļūt par bērnu un jauniešu brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem. Lūk aicinājums un viss par pieteikšanos līdz 2015. gada 24. jūlijam:

-----------------------------------

Tev ir vēlme atbalstīt bērnus un jauniešus, Tev ir vēlme apgūt jaunas iemaņas, Tu esi radošs, zini, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku un esi gatavs dalīties ar savu dzīves pieredzi - šī ir iespēja ir domāta tieši Tev!

Valsts probācijas dienests ir uzsācis jaunu projektu, kura mērķis ir brīvprātīgo līdzgaitniecības prakses attīstīšana darbā ar bērniem un jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kuri ir nonākuši Valsts probācijas dienesta redzeslokā. 

Rokasgrāmata - kā Šķeļot viļņus atmiņu klade

Te apkopojums par Šķeļot viļņus padarīto 2012 - 2014

Šķeļot viļņus rokasgrāmata

Improvizācijas teātra nodarbība Jelgavas cietumā

Improvizācijas teātra nodarbība maina jauniešu skatījumu uz ieslodzījuma vietām
2014.gada septembra beigās kopā ar septiņiem Jelgavas novada Jauniešu domes jauniešiem es devos uz Jelgavas cietumu, lai vienu dienu kopā ar ieslodzījuma vietā esošajiem jauniešiem, izmantojot improvizācijas teātri, darbotos ar sabiedrībā esošajām sociālajām lomām. 
Zināju, ka ieslodzījuma vietā dzīvojošiem puišiem teātris nebūtu pirmā brīvā laika pavadīšanas prioritāte, zināju, ka puse no desmit jauniešiem varētu teikt „Teātris nav man”, bet es zināju arī to, ka man un jauniešiem no Jelgavas ir patiesa interese un arī drosme, kopā ar šiem jauniešiem pavadīt vienu dienu un ļauties kopīgam improvizācijas procesam, lai ko tas arī mums atnestu. 

Raksts/ audio: Kā cietumā rehabilitējas jaunietis

Kristīne par iniciatīvu - foruma teātri Jelgavā

Izmēģinājums nākotnei – foruma teātra izrāde Jelgavas cietumā
Četras oktobra dienas ik rītu es ar kolēģi Valteru Melderi devos uz Jelgavu, lai tur izaicinātu sevi, citus un apstākļus tādā darba formātā kā Foruma Teātris.
Process – intensīvs, aizraujošs, uztraucošs, nogurdinošs, atalgojošs – man iezīmējās kā 2014.gada labākais izdarītais un piedzīvotais darbs.
Interese strādāt ar foruma teātri ieslodzījuma vietās man radās jau pirms vairākiem gadiem un tikai tagad 2014.gada nogalē man, pateicoties Valsts programmas finansējumam un kolēģiem no Ogres biedrības „Projektu darbnīca kopienām”, kuri tāpat kā es tic, ka pēc būtības visi cilvēki ir labi, bija iespēja realizēt sen lolotu izaicinājumu. 

Pēctecība pēc 2014. gada

Šķeļot viļņus otrās kārtas izvērtēšana un sarunas par turpinājumu notika 10/12/2014.
Šeit video no pasākuma 5 daļās:

1. daļa


  • Agnese Lorence (JSPA) uzruna
  • Daina Sproģe (JSPA) uzruna
  • Nataļja Solodovņika - (Ieslodzījumu lietu pārvalde) uzruna
  • Agnese Lorence - priekšvēsture
Agnese par mums raksta Ir.lv

Vai jaunietis pēc ieslodzījuma ir miris?

Improvizācijas ceļi Iļģuciemā

Video no iniciatīvas - improvizācijas teātra nodarbībām Iļģuciemā.
Un vēl video jaunas sievietes stāsta par dzīves izvēlēm, ko vairs nevēlas izvēlēties.
Teksta vārsmas Baltajā gulbī

Viens no iniciatīvu projektiem - teksta vārsmas jauniešiem ārpus un jauniešiem iekšpus Daugavgrīvas cietuma.
Šeit video no noslēguma pasākuma, kad vārsmo pa pāriem no iekšas un āras.
Tāpat šeit stāsti par cietumu un dzīvi, kādu to iedomāties pēc cietuma laika.

Video stāsti

Projekta izvērtēšana 10.12.2014., Eiropas mājā. Drīzumā viss būs blogā.
Video stāsti šeit.

PAŠPORTRETI


Projekta ietvaros jaunieši jauniešu centros un ieslodzījuma vietās piedalījās pašportretu un kolaboratīvo portretu darbnīcās. Darbnīcās dalībnieki reflektēja par to, kā viņiem pietrūkst/ pietrūktu ieslodzījumā (piemēram, sporta inventāra, sieviešu uzmanības) un to, kas viņiem svarīgs (rosīšanās virtuvē, matu veidošana). 

Šeit apskatāmi viņu radītie darbi.
IZSTĀDE

Jauniešiem, kas nokļuvuši Probācijas dienesta redzeslokā, tika iedoti vienreizlietojamie fotoaparāti. Viņi fotografēja savu ikdienu un vienu nedēļu savas dzīves. ŠĶIROTAVAS CIETUMS

Šķirotavas cietums: Neformālās izglītības programma
projekta 4.posma koncepta apraksts

"Vides ietekme uz cilvēku, cilvēka ietekme uz vidi"
10 dienu apmācību cikls

Programmas mērķis: veidot ieslodzīto jauniešu izpratni par vides ietekmi uz cilvēku un cilvēka ietekmi uz vidi. Ar radošām metodēm izzināt sevi un savu "drošo vidi". Veidot prasmes strādāt komandā, uzņemties atbildību par savu dzīvi, veicināt jaunas vērtībsistēmas izveidi, jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.

Izvērtēšana 23.05.2013. 


NOSLĒGUMS UN NĀKOTNE

„Jaunieši ieslodzījuma vietās- izaicinājumi un iespējas” 

6. jūnijā 2013.g. notika projekta noslēguma pasākums

Pasākuma mērķi:
- prezentēt neformālās izglītības projekta „Šķeļot viļņus” rezultātus un secinājumus par neformālās izglītības lomu ieslodzījuma vietās;
- veidot jaunas iniciatīvas jauniešu resocializācijai un apmācībai ieslodzījuma vietās;
- veicināt starpinstitucionālo sadarbību. 

VALMIERAS CIETUMS

Valmieras  cietums: Neformālās izglītības programmas projekta 4.posma koncepta apraksts

Brīvais laiks (lietderīgi pavadīts).

Programmas mērķis: veicināt jauniešu personības attīstību, uzsverot lietderīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi;

Programmas elementi: sevis, savu interešu un resursu izzināšana, vērtībizglītība, dzīves mērķa   „Mēs” domāšanas attīstība (komunikācijas un sadarbība), pašiniciatīvas un uzņēmīguma prasmju attīstība un pielietošana,  organizējot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu) izvēle.
Programmas izvērtēšana 23.05.2013.

IĻĢUCIEMA CIETUMS

Iļģuciema cietums: Neformālās izglītības programmas projekta 4.posma koncepta apraksts

„Saskarsme”

Programmas mērķis: Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, attīstot viņu kompetences saskarsmes jomā. Apmācību programma ir iekļautas tēmas: drošā vide, vērtības un saskarsme, saskarsmes elementi, verbāla un neverbālā saskarsme, saskarsmes nozīme attiecību veidošanā, mana ģimene, saskarsmes nozīme attiecību veidošanā, sievietes un vīrieša attiecības, jūtas, konflikti, starppersonu konflikti. 


Programmas izvērtēšana 23.05.2013.

LIEPĀJAS CIETUMS

Liepājas cietums: Neformālās izglītības programma
projekta 4.posma koncepta apraksts

"Emocionālais es. Emocionālie citi"
10 dienu apmācību ciklsProgrammas tēma: Sevis izzināšana 

Programmas mērķis: Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, veicinot viņu kompetences emocionālās inteliģences jomā un jaunu izglītības pieeju iesakņošanos ieslodzījuma vietu vidē. Veidot dalībnieku prasmes strādāt komandā, uzņemties atbildību par savu dzīvi, veicināt jaunas vērtībsistēmas izveidi, jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.

Programmas izvērtēšana 23.05.2013.

PAR KO DOMĀ IESLODZĪTIE

Par ko domā ieslodzītie

Mišels Fuko savā “Uzraudzīt un sodīt” raksta par cietumu kā sodīšanas sistēmu, kas laika gaitā tik ļoti konceptuāli iesakņojusies cilvēku prātos kā veiksmīgākā no labas un sabiedrībai derīgas uzvedības uzturēšanas iespējām, ka to izmainīt vai no tās atteikties nav iespējams. Viņš arī uzskata, ka tieši šāda sodīšanas pieeja ir laika gaitā noteikusi pieejas maiņu no miesas sodīšanas uz centieniem sodīt un pāraudzināt dvēseli, kas lielā mērā ir arī mūsdienu idejas par cietumu (arī Latvijā) pamatā. Lai arī cietumi Latvijā nepiedāvā plašas sociālās rehabilitācijas iespējas ieslodzītajiem, dvēseles sodīšanu šeit var saņemt pa pilnu programmu un no visām pusēm. 
Tas ietekmē arī neformālās izglītības procesus un ar to ir vērts rēķināties neformālās izglītības apmācību vadītājam, strādājot ieslodzījuma vietās. Apzinoties, ka ne visi notiesātie brīvības atņemšanu piedzīvo vienādi un ka vienlaikus daudzi, kas nekad nav bijuši notiesāti, līdzīgi uztver un piedzīvo pasauli arī brīvībā, šeit mazliet aprakstīšu to, kādu realitāti un kā piedzīvo jaunieši, ar ko strādājām Liepājas cietumā. Varbūt tās raksturo tikai šo grupu, bet varbūt iekrāso bildi par cietumu jauniešiem mazliet skaidrākās krāsās.