Agnese par mums raksta Ir.lv

Vai jaunietis pēc ieslodzījuma ir miris?

Improvizācijas ceļi Iļģuciemā

Video no iniciatīvas - improvizācijas teātra nodarbībām Iļģuciemā.
Un vēl video jaunas sievietes stāsta par dzīves izvēlēm, ko vairs nevēlas izvēlēties.
Teksta vārsmas Baltajā gulbī

Viens no iniciatīvu projektiem - teksta vārsmas jauniešiem ārpus un jauniešiem iekšpus Daugavgrīvas cietuma.
Šeit video no noslēguma pasākuma, kad vārsmo pa pāriem no iekšas un āras.
Tāpat šeit stāsti par cietumu un dzīvi, kādu to iedomāties pēc cietuma laika.

Video stāsti

Projekta izvērtēšana 10.12.2014., Eiropas mājā. Drīzumā viss būs blogā.
Video stāsti šeit.

PAŠPORTRETI


Projekta ietvaros jaunieši jauniešu centros un ieslodzījuma vietās piedalījās pašportretu un kolaboratīvo portretu darbnīcās. Darbnīcās dalībnieki reflektēja par to, kā viņiem pietrūkst/ pietrūktu ieslodzījumā (piemēram, sporta inventāra, sieviešu uzmanības) un to, kas viņiem svarīgs (rosīšanās virtuvē, matu veidošana). 

Šeit apskatāmi viņu radītie darbi.
IZSTĀDE

Jauniešiem, kas nokļuvuši Probācijas dienesta redzeslokā, tika iedoti vienreizlietojamie fotoaparāti. Viņi fotografēja savu ikdienu un vienu nedēļu savas dzīves. ŠĶIROTAVAS CIETUMS

Šķirotavas cietums: Neformālās izglītības programma
projekta 4.posma koncepta apraksts

"Vides ietekme uz cilvēku, cilvēka ietekme uz vidi"
10 dienu apmācību cikls

Programmas mērķis: veidot ieslodzīto jauniešu izpratni par vides ietekmi uz cilvēku un cilvēka ietekmi uz vidi. Ar radošām metodēm izzināt sevi un savu "drošo vidi". Veidot prasmes strādāt komandā, uzņemties atbildību par savu dzīvi, veicināt jaunas vērtībsistēmas izveidi, jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.

Izvērtēšana 23.05.2013. 


NOSLĒGUMS UN NĀKOTNE

„Jaunieši ieslodzījuma vietās- izaicinājumi un iespējas” 

6. jūnijā 2013.g. notika projekta noslēguma pasākums

Pasākuma mērķi:
- prezentēt neformālās izglītības projekta „Šķeļot viļņus” rezultātus un secinājumus par neformālās izglītības lomu ieslodzījuma vietās;
- veidot jaunas iniciatīvas jauniešu resocializācijai un apmācībai ieslodzījuma vietās;
- veicināt starpinstitucionālo sadarbību. 

VALMIERAS CIETUMS

Valmieras  cietums: Neformālās izglītības programmas projekta 4.posma koncepta apraksts

Brīvais laiks (lietderīgi pavadīts).

Programmas mērķis: veicināt jauniešu personības attīstību, uzsverot lietderīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi;

Programmas elementi: sevis, savu interešu un resursu izzināšana, vērtībizglītība, dzīves mērķa   „Mēs” domāšanas attīstība (komunikācijas un sadarbība), pašiniciatīvas un uzņēmīguma prasmju attīstība un pielietošana,  organizējot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu) izvēle.
Programmas izvērtēšana 23.05.2013.

IĻĢUCIEMA CIETUMS

Iļģuciema cietums: Neformālās izglītības programmas projekta 4.posma koncepta apraksts

„Saskarsme”

Programmas mērķis: Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, attīstot viņu kompetences saskarsmes jomā. Apmācību programma ir iekļautas tēmas: drošā vide, vērtības un saskarsme, saskarsmes elementi, verbāla un neverbālā saskarsme, saskarsmes nozīme attiecību veidošanā, mana ģimene, saskarsmes nozīme attiecību veidošanā, sievietes un vīrieša attiecības, jūtas, konflikti, starppersonu konflikti. 


Programmas izvērtēšana 23.05.2013.

LIEPĀJAS CIETUMS

Liepājas cietums: Neformālās izglītības programma
projekta 4.posma koncepta apraksts

"Emocionālais es. Emocionālie citi"
10 dienu apmācību ciklsProgrammas tēma: Sevis izzināšana 

Programmas mērķis: Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, veicinot viņu kompetences emocionālās inteliģences jomā un jaunu izglītības pieeju iesakņošanos ieslodzījuma vietu vidē. Veidot dalībnieku prasmes strādāt komandā, uzņemties atbildību par savu dzīvi, veicināt jaunas vērtībsistēmas izveidi, jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.

Programmas izvērtēšana 23.05.2013.

PAR KO DOMĀ IESLODZĪTIE

Par ko domā ieslodzītie

Mišels Fuko savā “Uzraudzīt un sodīt” raksta par cietumu kā sodīšanas sistēmu, kas laika gaitā tik ļoti konceptuāli iesakņojusies cilvēku prātos kā veiksmīgākā no labas un sabiedrībai derīgas uzvedības uzturēšanas iespējām, ka to izmainīt vai no tās atteikties nav iespējams. Viņš arī uzskata, ka tieši šāda sodīšanas pieeja ir laika gaitā noteikusi pieejas maiņu no miesas sodīšanas uz centieniem sodīt un pāraudzināt dvēseli, kas lielā mērā ir arī mūsdienu idejas par cietumu (arī Latvijā) pamatā. Lai arī cietumi Latvijā nepiedāvā plašas sociālās rehabilitācijas iespējas ieslodzītajiem, dvēseles sodīšanu šeit var saņemt pa pilnu programmu un no visām pusēm. 
Tas ietekmē arī neformālās izglītības procesus un ar to ir vērts rēķināties neformālās izglītības apmācību vadītājam, strādājot ieslodzījuma vietās. Apzinoties, ka ne visi notiesātie brīvības atņemšanu piedzīvo vienādi un ka vienlaikus daudzi, kas nekad nav bijuši notiesāti, līdzīgi uztver un piedzīvo pasauli arī brīvībā, šeit mazliet aprakstīšu to, kādu realitāti un kā piedzīvo jaunieši, ar ko strādājām Liepājas cietumā. Varbūt tās raksturo tikai šo grupu, bet varbūt iekrāso bildi par cietumu jauniešiem mazliet skaidrākās krāsās.

VAI IESLODZĪJUMA VIETĀS IESPĒJAMS IZVEIDOT KOMANDU?

Возможно, ли создать команду в местах лишения свободы?Вопрос на который нам стоит ответить, достаточно конкретен, но, несмотря на простоту звучания, ответ на него найти иногда очень сложно. Возможно, ли работать в коллективе, и сможем ли мы создать коллектив таким, чтобы всем будет комфортно? Что может повлиять на наше общение в группе и у кого это вызовет отрицательные эмоции, а у кого то положительные ни одному специалисту в области общения на это не ответить с точностью атомного хронометра.  

Создание способности работать команду плодотворно и продуктивно вызывает трудности в «нормальных» условиях, а в местах лишения свободы это способность и стремление связана с постоянным поиском оптимального общения. Так как только общение способно, при правильном его применении, сплотить и создать команду, которая поможет в рамках неформального образования  вести диалог в свободном ключе.  Образование команды и наличие этого волшебного ключа и есть то необходимое условие для создания  динамичной структуры, которой по плечу сложные задачи. Такие задачи например, как вызвать у осужденных уважение к собственной личности и умению находить конструктивные решения в социальных сложных условиях. 

NI IESLODZĪJUMA VIETĀS - PĀRDOMAS

Pieņemts domāt, ka cietums ir totalitāra iestāde, kur ir stingri reglamentēta kārtība. Kādreiz tāpat arī domāju es. Bet, jo vairāk strādāju ar cilvēkiem, jo vairāk arī sapratu, ka cilvēki visi ir dažādi un visu nekad nevar paredzēt un reglamentēt. 
Par neformālu izglītību dzirdēju jau kādu laiku atpakaļ un gribēju uzzināt, kas tas ir un, galvenais, izmēģināt to pati. Arī plānoju ieviest NI mūsu cietumā. Kad iepazinos ar to tuvāk, sapratu, ka tas ir tieši tas, ko gribēju. „Mācīties spēlējot, spēlēt un apgūt kaut ko jaunu”. Bērni apgūst visu spēlējot, kāpēc to nevar darīt pieaugušie, ja tā vieglāk? Kāpēc mācības nevar būt interesantas un atraktīvas? Domāju, ka var gan! Un mēs izmēģinājām. Manuprāt, sākums ir labs. Mācāmies paši un kopā ar notiesātajiem. Protams, ir ļoti daudz ierobežojumu režīma dēļ – un laiks, un telpa, un metožu izvēle, bet to visu var pārdzīvot, jo pretī saņemam pozitīvu attieksmi, vēlmi kaut ko darīt, vēlmi mainīties un izmēģināt jaunu. Ja, sākumā vienmēr ir grūti, bet ceru, ka jaunieši „saslimst” ar šo patīkamu vīrusu
NI, tas izplatīsies un visi prasīs vēl un vēl! Ne tikai jaunieši, kuri izcieš sodu, bet arī tie, kuri ir brīvībā, jo mēs tagad esam atkarīgi viens no otra. Bez palīdzības un atbalsta grūti uzsākt kaut ko jaunu. Tā kā jaunieši nāciet pie mums ar savam idejām un palīdzību – mēs esam atvērti priekš jums! 

Tatjana, Valmieras cietums

GRUPA KĀ KOMANDA?

Cilvēku sabiedrība dalās grupās, kas veidojas kā noteiktas darbības subjekts, kam raksturīgas noteiktas īpašības. Grupās notiek darbība un pastāvīga mijiedarbība starp atsevišķām personībām un kolektīvu.

Savukārt mūsu grupā (komandā), mikroklimatu veido noskaņojums un katra grupas locekļa attieksme:

 • pret kopīgu darbība raksturu un apstākļiem, (t.i., emocionālas un lietišķas attiecības);
 • pret kolēģiem, kur ir lietišķas attiecības un savstarpēja attiecību simpātijā, cieņa un pieņemšana pret katru grupas locekli atsevišķi, galvenā loma mūsu grupā ir apmierinātība ar savu darbu un personīgu pašsajūtu. 

ENG

Non-formal educational programmes in prisons for youth „Break the waves”

Principles (pillars) of the programme: 
 1. We – individuals, professionals, team 
 2. Non-formal education – approach, principles, resource and opportunity.
  Since 2014 added “Initiative projects” as one of tools in prisons.
 3. Prison – as educational correctional and developing environment.
  Since 2014 added NGO and local community as partner organisations for prison.
 4. Youth in prison- personality, who is able to develop, change, educate and take self-responsibility.

FOTO 2014, APMĀCĪBAS 1.JULIJĀ


SAITES UN INFO

Visa zemāk pievienotā informācija ir tiešsaistes uz pdf. versijām un/vai citām mājas lapām par šī blogga tēmu (jaunieši cietumos, neformālā izglītība (NI))

KĀ NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA (NI) "DOMĀŠANU" GĀJA LŪKOTIESMūžīgā NI patiesība, ka grupas „noteikumi” to ievērošana vai tieši pretēji neievērošana ir norāde par grupas dinamiku un dalībnieku personiskā pozīcija par apkārt notiekošo.

4x „noteikumu konflikts”* (razborkas), kas lika domāt par dalībnieku pieņemtām sociālām lomas, uzvedības īpatnībām un spēju sadzīvot ar tām cietumā. Kur palikušas pamata prasmes, kuras tik svarīgas, lai iekļautos sabiedrībā? Tās tiek aizstātas ar tām, kuras palīdz izdzīvot un iekļauties „cietuma hierarhiskā sistēmā ar nerakstītiem noteikumiem”. Manī rodas jautājums: cik palīdzoša ir šī spēja cietumā, tik „izolējoša” pretrunīga izejot ārā – vēl vairāk, cietuma apgūtās prasmes, diez vai, var tikt uzskatītas par noderīgām ārpusē. Vienīgi tiem, kuri spēj atkodēt un sadzīvot ar tām. Ir skaidrs, kāpēc izejot „sačupojas” tie, kuri ir piedzīvojuši līdzīgo... Tas tik tālu, kamēr domāju par individuālo atbilstību pret grupu un spēju vienoties par sociāli pieņemamu sadarbību – apmācību procesā tiek pārkāpta vienošanās un noteikumi!!!

KONCEPTS 2012
6 posmu pilotprojekts:
Posms
Kas notiek:
1.posms
4.dienu apmācību programma (12.-15.12.2012), 25 ieslodzījumu vietu darbiniekiem  no 10 ieslodzījumu vietām un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem. 

PROJEKTA KONCEPTS

Projekta posmi kopumā:
Posms
Kas notiek:
1.posms
4 dienu apmācības. Piedalās pa 2 dalībnieki no katras ieslodzījuma vietas, 4 NVO pārstāvji, 4 jauniešu centru pārstāvji, 2 Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji, 2 Probācijas dienesta pārstāvji.
Programma ilgst četras dienas un katras dienas tēmas iekļauj: NI + dalībnieki kā personības; ieslodzījuma vieta/ sabiedriskais sektors (savstarpēja iepazīšanās un izpratne); iniciatīva un metodes; turpmākā sadarbība.

JELGAVAS CIETUMS - APMĀCĪBU KURSS "ŠĶEĻOT VIĻŅUS 2", 2014

Jelgavas cietums - Apmācību kurss “Šķeļot viļņus 2”, 2014

Sociālās lomas 

Programma 

Apmācību kursa mērķis
Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, veicinot viņu sociālo lomu atpazīšanu, iepazīšanu un sajušanu gan attiecībā uz ieslodzījuma vietu, gan brīvībā.
Apmācību kursa uzdevumi
 1. Īstenot 2.posmā sagatavotās neformālās izglītības programmas ieslodzījuma vietu jauniešiem, atbilstoši dalībnieku veiktajai ielodzīto jauniešu profila un vajadzību analīzei, domājot gan par tās formu, gan saturu;
 2. Turpināt attīstīt platformu (iespējas) 3.-6.posma realizācijai un identificēt NI nozīmi (vietu, lomu un sagaidāmiem rezultātiem) ieslodzījuma vietā;
 3. Turpināt attīstīt sadarbību ieslodzījuma vietu darbinieku un sabiedriskā sektora pārstāvju komandās un veicināt komandas dalībnieku kompetences NI jomā;
 4. Veicināt kvalitatīvu mācīšanās vidi ieslodzītajiem jauniešiem un analizēt dalībnieku kompetences attīstību;
 5. Veicināt iniciatīvu kā mācīšanās formu attīstību ieslodzījuma vietās.
Dalībnieku profils/skaits
Paredzēti kopumā 12 dalībnieki - ieslodzītie jaunieši, kurus paredz atbrīvot 3 gadu laikā
Cita būtiska informācija par apmācību kursu
Šī ir 4. daļa pamatīgākam projektam (7 posmi, aprakstīti zemāk tabulā), kas turpināsies līdz 2014. gada beigām, veidojot neformālās izglītības programmas četrās ieslodzījuma vietās.
Pirmajās apmācībās apmācītāji ieņēma fasilitatoru/apmācītāju lomu, bet šoreiz procesu virzīs jau vairāk no kouču skatu punkta, kas būs apmācītāju galvenais uzdevums. 

CENTRĀLCIETUMS - APMĀCĪBU KURSS "ŠĶEĻOT VIĻŅUS 2", 2014

Centrālcietums - apmācības programma “Šķeļot viļņus 2”, 2014

„Visvērtīgākā dāvana - patiesa attiecību izradīšana sev tuviem cilvēkiem”

ProgrammaApmācību kursa mērķis
Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, veidot ieslodzīto jauniešu izpratni par patiesa attiecību izradīšanu caur radošām metodēm, attīstīt izpratni par attiecībām un atbildības sajūtu par sevi un tuviniekiem, veidot prasmes strādāt komandā, veicināt pašapzināšanās caur praktisku darbību, jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.
Apmācību kursa uzdevumi

1.       Īstenot Centrālcietumā sagatavotu neformālās izglītības programmu ieslodzījuma vietu jauniešiem, atbilstoši dalībnieku veiktajai ieslodzīto jauniešu profila un vajadzību analīzei, domājot gan par tās formu, gan saturu;
2.       Turpināt attīstīt iespējas realizācijai un identificēt NI nozīmi (vietu, lomu un sagaidāmiem rezultātiem) ieslodzījuma vietā;
3.       Turpināt attīstīt sadarbību ieslodzījuma vietu darbinieku un sabiedriskā sektora pārstāvju komandās un veicināt komandas dalībnieku kompetences NI jomā;
4.       Veicināt kvalitatīvu mācīšanās vidi ieslodzītajiem jauniešiem un analizēt dalībnieku kompetences attīstību;
5.       Veicināt iniciatīvu, kā mācīšanās formu attīstību ieslodzījuma vietās.
Dalībnieku profils/skaits
Paredzēti kopumā 10 dalībnieki - ieslodzītie jaunieši, kurus paredz atbrīvot 3 gadu laikā
Cita būtiska informācija par apmācību kursu
Šī ir 4. daļa pamatīgākam projektam (7 posmi, aprakstīti zemāk tabulā), kas turpināsies līdz 2014. gada beigām, veidojot neformālās izglītības programmas četrās ieslodzījuma vietās.
Pirmajās apmācībās apmācītāji ieņēma fasilitatoru/apmācītāju lomu, bet šoreiz procesu virzīs jau vairāk no kouču skatu punkta, kas būs apmācītāju galvenais uzdevums. 

IMPROVIZĀCIJAS TEĀTRIS JELGAVĀ

Septembrī Jelgavas cietumā viesojās Jelgavas novada Jauniešu domes jaunieši, lai kopā ar Kristīni Ļeontjevu improvizētu ar Jelgavas cietuma jauniešiem.
Bija visādi un noteikti ne viegli. Tēmas dziļumu atrast neizdevās, bet izdevās atrast brīdi, kad jaunieši sasēdās pa diviem jauktiem pudurīšiem un parunājās - par to, kas kuram patīk, kas kuram svarīgs. Gan vienus, gan otrus interesēja, kāpēc nonākuši cietumā - ko nodarījuši vai cik par to maksā. Ar jautājumiem, vai visi esam slimi vai daļa no eksperimenta, pagāja visas dienas nodarbība. Daudz pārdomu abās pusēs un tas arī pats svarīgākais - tādas dienas nepaiet pa tukšo.DAUGAVGRĪVAS 1. FOTO STĀSTS

Daugavgrīvas cietuma neformālās izglītības pirmās 3 nodarbības!


 

DAUGAVGRĪVAS CIETUMS (DAUGAVPILĪ) - APMĀCĪBU KURSS "ŠĶEĻOT VIĻŅUS 2", 2014

Daugavgrīvas cietums (Daugavpilī) - apmācības programma “Šķeļot viļņus 2”, 2014

ProgrammaApmācību kursa mērķis
Apzināties savu vietu un lomu sabiedrībā
Apmācību kursa uzdevumi
Attīstīt sapratni par savu vietu sabiedrībā caur laika prizmu BIJU-ESMU-BŪŠU, izmantojot NI metodes (spēles, simulācijas, darbnīcas u.c.)
Apgūt jaunas iemaņas caur mūziku, mākslu un tehnoloģijām, kuras rosina uz iedvesmu tālākai darbībai un attīstībai.
Rosināt dalībnieku pašiniciatīvu tuvākajā nākotnē, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus/vēlmes/vajadzības.
Dalībnieku profils/skaits
Daugavpils cietuma ieslodzītie jaunieši (līdz 30 gadu vecumam) / 13 cilvēki
Cita būtiska informācija par apmācību kursu
10 dienu apmācības process ietvers sevī 2 iniciatīvas:
1)„Teksta vārsmu sacensības / REPS”, kas savienots ar apmācības mūzikas daļu;
2)”Pašportreti”- saistībā ar tehnoloģiju un tās pielietojumu 21. gadsimta ikdienā.

JĒKABPILS CIETUMS - APMĀCĪBU KURSS "ŠĶEĻOT VIĻŅUS 2", 2014

Jēkabpils cietums - Apmācību kurss “Šķeļot viļņus 2”, 2014

Programma


Apmācību kursa mērķis: Apzināt un  pilnveidot sevis izzināšanu, izmantojot neformālās izglītības pieejas un principus. 
Apmācību kursa uzdevumi: 

 1. Veicināt grupas saliedēšanos
 2. Radīt izpratni par saskarsmes elementiem un verbālās/neverbālās saskarsmes nozīmi.
 3. Apzināt emociju ietekmi uz uzvedību, dzīves kvalitāti, saskarsmi kopumā. To atpazīšana, nosaukšana.
 4. Noskaidrot jaunieša vērtības un saskarsmes vietu vērtību skalā.
 5. Attiecību/mijiedarbības nozīmes identificēšana.
 6. Veicināt grupas dalībnieku izpratni par konfliktu attīstības stadijām, iespējamiem uzvedības modeļiem konfliktsituācijās.
 7. Apzināt grupas nozīmi jaunieša ikdienā. ES un grupa.
 8. Veicināt grupas kopīgu darbošanos, radot kaut ko jaunu.
 9. Apzināt grupas dalībnieku stiprās puses, kas var palīdzēt mērķu sasniegšanā.
 10. Izvērtēt apmācību programmu, dalībnieku mācīšanās rezultātus

APMĀCĪBAS JELGAVA - FOTOSTĀSTS


Jelgavas cietumā apmācībās piedalās desmit jaunieši.
Galvenā nodarbību programmas tēma ir sociālo lomu apzināšanās cietuma iekšpusē un ārpusē.
Dažiem ir vieglāk domāt par to, kas notiek cietuma iekšiņā, citiem - par to, kas ārpusē.

Programmu papildinās trīs iniciatīvas - divas, kas saistītas ar teātri un viena, kas saistīta ar pašportretu veidošanu.

Vīrietis slēgtajā sistēmā jeb dažas pārdomas par vīrišķību un personības attīstību cietumā

Vīrišķība – nav roku spēkā un prasmē rīkoties ar zobenu,
 bet spēja valdīt par sevi un būt taisnīgam. 
No Saādi (aforismu krājums)

Vīrietis un sieviete abi divi pēc dabas ir cilvēki. Fizioloģiski ir pieņemts uzskatīt, ka vīrietis ir vīrišķīgs tāpēc, ka viņš tāds piedzimst. Bieži vien esmu dzirdējusi, ka vīrietim ir jābūt stipram. Ja viņš tāds nav, tad arī pietrūkst viņam tā brīnišķīga un tajā pašā laikā mistiskā ko sauc par „vīrišķību”!? Bet vai tik tiešām vīrišķība ir tas, kas izpaužas stiprumā un tas, ko iegūst vīrietis kopš dzimšanas? – tas ir bijis jautājums, ar ko sāku savu pētījumu programmā „Es un man loma sabiedrība”, ko realizējām „Šķeļot viļņus-2” projekta ietvaros Daugavpils cietumā ar jauniem puikām, kas atrodas ieslodzījumā uz periodu ap 5-10 gadiem, daži atkārtoti un 2 puikas ar piespriesto sodu „uz mūžu”.
„Paradoksāli!”, - kāds var pateikt, „kāpēc šāds pētījums ieslodzījuma vietā?!”. Atbilde būtu, pirmkārt, vienkārši interesanti pētīt, kas ir vīrietis, bet, otrkārt, tāpēc, ka cietums kā sistēma ir ļoti statiskā un nemainīga, kas ļauj diezgan viegli novērot izmaiņas un procesus. Tajā paša laikā tā ir sistēma ar izteikto varas hierarhiju, kas dod iespēju redzēt spēka un varas mijiedarbību un ietekmi uz paša cilvēka.

Pусский 2014, “Рассекая волны 2”, 2014

Екабпилская тюрьма – Обучающий курс 
Программа
Цель обучающего курса: Способствовать самопознанию посредством подходов и принципов неформального образования.
Задачи обучающего курса:

1.            Способствовать сплочению группы
2.             Сформировать понимание об элементах общения и значении вербальной/невербальной коммуникации
3.            Осознать влияние эмоций на поведение, качество жизни и общение. Научиться распознавать и называть эмоции 
4.            Определить ценности молодых людей и место общению на шкале ценностей.
5.            Определить значение взаимоотношений
6.            Способствовать пониманию участников о стадиях развития конфликта и возможных моделях поведения в конфликтных ситуациях.
7.            Осознать значение группы в жизни молодого человека. Я и группа
8.            Способствовать сотрудничеству группы через совместные мероприятия
9.            Распознать сильные стороны участников, которые в дальнейшем могут помочь им в достижении целей.
10.          Оценить программу обучения и результаты обучения участников

TĀ VAR BŪT IKDIENA - NI JAUNIEŠIEM IESLODZĪJUMA VIETĀS !Vai manas gaidas par rezultātu sakritīs ar jaunieša gaidām un vajadzībām? Iespējams, ka jauniešiem ir atšķirīgas cerības no grupas nodarbībām. Tas, ko vēlas apgūt jaunieši, var pilnīgi atšķirties no tā, ko sagaida grupas vadītāji. Vai visi jaunieši ir vienādi motivēti, varbūt ir vērts iedrošināt un atbalstīt? Kuri jaunieši būs mans atbalsts, un kuras funkcijas es varu viņiem deleģēt, varbūt ir vērts riskēt un uzticēt ko vairāk? Kā es veicināšu grupas saliedēšanu un sadarbību, kādas metodes izvēlēšos, lai visi justos piederīgi, nebaidītos izteikties? 
Šos un vēl daudzus jautājumus uzdevu sev pirms uzsākām ”Šķeļot viļņus” Jēkabpils cietumā, jo bija bažas ,vai neformālā mācīšanās forma„aizies”......???

VAI VISS IR PATS PAR SEVI SAPROTAMS?


Pieteicos šajā projektā , jo pirmā doma bija, ka šī būs  unikāla  pieredze darbā ar jauniešiem. Paši veidojam programmu , paši vadam nodarbības. Pieredze kā neformālās izglītības vadītājam. Pēc pirmajām dienām apmācībās, ne mirkli nedomāju, ka tas nav priekš manis, pat baidījos, ka man nebūs šīs iespējas , jo dalībnieku no jauniešu centriem bija vairāk, kā ieslodzījumu vietu. Paldies Ilzei, ka manī saskatīja potenciālu un velmi sadarboties.  Bet braucot no apmācībām sajūtu negatīvu attieksmi no ģimenes locekļu puses, par manu iesaistīšanos projektā. Mums ir savādāks skatījums uz cilvēkiem ieslodzījumā.  

Мы - команда.

сам с удовольствием учавствовал в процессе.
Конечно мы встретились и с трудностями, но где их не бывает. О всех рассказывать не будем, но самая большая проблема – это человеческая глупость, которая не дает нам двигаться дальше. И вот эта глупость нам встречалась на разных уровнях реализации нашей программы. 
С Уважением, Ведущие программы в RCC

FOTOSTĀSTS NO CENTRĀLCIETUMA

4.nodarbība: skiču un maketu gatavošana bērnu koka rotaļlietām. Rotaļlietas dāvinās sev tuviem cilvēkiem vai ...
5.nodarbība: sāk realizēt skices - no domas pie darbiem... 

Simbols: attiecības un rūpesLOMU SPĒLES - IESPĒJA SPĒLĒT DZĪVI


Mūsu programmas mērķis ir klientam atpazīt un apzināties sevi sabiedrībā caur sociālo lomu atpazīšanu un apzināšanos.  Izmantojot neformālo izglītību, ir iespēja atpazīt un apzināties savas lomas treneriem komandā. Neformālā izglītība iesūc sevī ne tikai klientu, bet arī pašus trenerus un dod jaunu pieredzi par gatavību pieņemt atbildīgus lēmumus strādājot savu darbu. Apbrīnojama ir Jelgavas cietuma darbinieku nesavtīgums un gatavība iesaistīties klientu resocializācijas darbā. 
Sociālo lomu atpazīšana klientiem ir kā izaicinājums, kurā viņos cīnās „cietumnieks” un „cilvēks”. Improvizācijas teātris bija kā pārbaudījums klienta „manipulatoram” – pieņemt izaicinājumu ļauties procesam un būt brīvam vai palikt „ieslodzītā” kurpēs. Man ir sajūta, ka ar katru nodarbību klienti aizvien vairāk atpazīst brīvības realitāti, kas ir saistīta ar atbildību un atpazīst sevi kā atbildīgu, nobriedušu personību. Lēnām klienti atpazīst savu gatavību, vai tieši pretēji – negatavību, būt brīviem. 

PĀRDOMAS PAR BRĪVĪBU UN BRĪVĪBAS ATŅEMŠANU KĀ SODU

Šis projekts man kā cilvēkam izraisīja pārdomas par to, kas ir brīvība un ko sabiedrība vēlas panākt atņemot cilvēkam brīvību. Es brīvību uztveru kā iespēju izdarīt brīvas izvēles, kuras nerada kaitējumu apkārtējiem, uzņemoties atbildību par savas izdarītās izvēles sekām. Cilvēks, kurš ir izdarījis noziegumu ir izdarījis kādu savu izvēli, kuras rezultātā ir radies kaitējums apkārtējiem. Brīvības atņemšanas sodu es uztveru kā darbību, kad cilvēkam uz laiku tiek ierobežota izvēles iespēja ar mērķi cilvēkam atpazīt un apzināties cēloņus uzvedībā, kuru rezultātā tika izdarītas šīs sabiedrībai kaitējošās izvēles un uzņemties par to atbildību. 

KAS NOTIEK DAUGAVPILS APMĀCĪBĀS

Apmācību dalībnieka dzejolis, par notiekošo, Autors: KasparsПаравоз

Дружеский 8 перон,
Людъми он набит битком,
Они ждут поравоз,
Что–бы он кудато их увёз.

Чук-чук, чук-чук,
Стоит поравоз.
Собрался в нём разный  народ,
Начинают они свой ход,
Будет всем не до сна,
Веселится придётся нам.

Чук-чукчук-чук,
Тронулся поравоз,
Людей он внём вёз.
В окне видны поля,
Моря, горада, дома
Ведь там хорошая погода
Правда и здесь неплохая аура.


Šeit raksts angļu valodā par cietumu Norvēģijā. Tas ir kā pusceļa māja, bet daži sakot, ka kūrorts, tikai tur jāstrādā un jāmācās rūpēties pašam par sevi.
The Guardian: Norwegian inmates treated like people