Filma, ko vērts redzēt

Režisors Dāvis Kaņepe uzņēmis filmu par darbu ar puišiem Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Piedalās: jaunieši, Mazās pēdas, Dirty Deal Audio, Kaņepes Kultūras centrs un citi.
Bez viņiem

Pašportreti arī Norvēģijas cietumā

Arī 2017. gadā turpinājušās labas iniciatīvas cietumos. Ne tikai Latvijā, bet ar Latvijas cilvēku līdzdalību.
Mūsu pašu lieliskā Viktorija Eksta piedalījās kā asistente projektā ar mākslinieci, kas strādā Norvēģijas cietumos. Projektā tapa izstāde, ko var apskatīt šeit:
WE EXIST Norway