Pašportreti arī Norvēģijas cietumā

Arī 2017. gadā turpinājušās labas iniciatīvas cietumos. Ne tikai Latvijā, bet ar Latvijas cilvēku līdzdalību.
Mūsu pašu lieliskā Viktorija Eksta piedalījās kā asistente projektā ar mākslinieci, kas strādā Norvēģijas cietumos. Projektā tapa izstāde, ko var apskatīt šeit:
WE EXIST Norway