PAŠPORTRETI


Projekta ietvaros jaunieši jauniešu centros un ieslodzījuma vietās piedalījās pašportretu un kolaboratīvo portretu darbnīcās. Darbnīcās dalībnieki reflektēja par to, kā viņiem pietrūkst/ pietrūktu ieslodzījumā (piemēram, sporta inventāra, sieviešu uzmanības) un to, kas viņiem svarīgs (rosīšanās virtuvē, matu veidošana). 

Šeit apskatāmi viņu radītie darbi.


Pašportretu darbnīcu vadītāja - Viktorija Eksta