IĻĢUCIEMA CIETUMS

Iļģuciema cietums: Neformālās izglītības programmas projekta 4.posma koncepta apraksts

„Saskarsme”

Programmas mērķis: Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, attīstot viņu kompetences saskarsmes jomā. Apmācību programma ir iekļautas tēmas: drošā vide, vērtības un saskarsme, saskarsmes elementi, verbāla un neverbālā saskarsme, saskarsmes nozīme attiecību veidošanā, mana ģimene, saskarsmes nozīme attiecību veidošanā, sievietes un vīrieša attiecības, jūtas, konflikti, starppersonu konflikti. 


Programmas izvērtēšana 23.05.2013.

Dalībnieki: 10 jaunietes (no 17-26 gadi), kuri atrodas ieslodzījumā Iļģuciema cietumā. Daļa grupas dalībnieku ieslodzījuma ikdienu pavada mācoties, daļa strādā, daļa gan strādā, gan mācās. Programmu pabeidz 9 dalībnieki. Atlase notikusi pēc brīvprātīguma principa.
Komentāri par procesu: 
Meiteņu performance grupa sākumā bija ļoti individuāla, tad saplūda kopā un palika par komandu. Programmas devīze meitenēm bija „Piepildi sevi un pasauli sev apkārt”. Programmas galvenā ideja –paveikt to, ka meitenes apzinās, ka tikai no viņām pašām ir atkarīgs, vai pasaule, kurā viņas dzīvo, ir harmoniska vai bīstama.
2.-3. dienā grupa tika novērots  konflikts un tas ir bijis vairākām meitenēm lūzuma punkts, jo šeit sācies iekšējo un personisko atklājumu un secinājumu process.   
5.diena. Ļoti aktuāla un dziļa tēma: ģimene. Grupa notikuši iekšējie piedzīvojumi – ļoti liels lūzums – viena ar otru pat negribēja runāt. 
6.diena – iniciatīva nāk no dalībniecēm. Meitene pašas izdomāja un sagatavojas aktivitātei – komandas  garu ieviesa un atbildību varēja jau just no viņām. Bija brīži, kad pat viena otrai pārmeta,  ja neklausījās, ja nepiedalījās. 
7.diena:  meitenes pašas bija sagatavojušas un novadījušas pusi no programmas šajā dienā.  Varēja jau just komandu!!!
8.diena: ļoti aktuāla tēma konflikti, par to var arī atsevišķi veidot apmācības. 
9. diena. Ļoti atklātas sarunas – meitenes pašas uzsāka runāt par atkarībām, dzīves problēmām un sāpēm. 
Kopumā: Metožu daudzveidība ļāva atvērt grupu un izraisīt jaunietēm velmi un spēju nākt ar savu iniciatīvu. „Mēmais šovā” meitenes piedāvāja atspoguļot sevi un citus grupā. Tas bija moments, kad atvērās.  Lielu iesaistīšanu panācām ar praktisko darbu, darbu ar rokām, kad bija jādara kaut ko fiziski (piemēram, Upes šķērsošanas uzdevums) un vizuāli (piemēra, kolāža). Ar runāšanu bija pa maz, vajadzēja kustēties.  Uzsakot katru dienu, ļoti labi nostrādāja iekustinātāji, jo ļāva atbrīvoties un nofokusēties darbiem. Grupā bija ieviest savs rituāls, ko pielietoja uzsākot un noslēdzot dienu.    
Sasniegums grupai:
-          Iespēja priecāties
-          Kontakts ar pērējam meitenēm un sadarbības spēju attīstīšana, darbs komandā
-          Programmas laikā nejuta, ka esot cietumā, kas ļāva atbrīvoties, būt atvērtam un atklāti paust savu viedokli 
-          Lielas elastības iespējas programmas ieviešanas laikā, jo tad programma sanāk atbilstoša dalībnieku vajadzībām, kas izraisīja viņās lielu motivāciju nākt un gaidīt nākamo nodarbību. 
-          iespēja pieskarties dzīvei un prieks par izmainām. 
Vismaz 5 meitenēm ļoti liels ieguvums un izmaiņas, strādājot ar savas dzīves jautājumiem.
Nesanāca: pietrūka laika . nepaspējām izpildīt tos uzdevumus, ko ieplānojām. Lēmums atteikties no dažādam aktivitātēm tika pieņemts, izejot no grupas vajadzībām.
Savā komandā: nebija mierīgi, bija diskutēšana, apspriešana., tajā pat laikā katrs jutās, ka viņu pieņem.  Ik pa laikam bija ļoti grūti, bet kopīgo pieeju atradām, jo gribējām programmu ieviest,  spējam analizēt sevi un sastrādāties. Lomas dalījās, katrs ik pa laikam pārņēma iniciatīvu un papildināja. 
Izaicinājumi: atļaujas un laika menedžments to kārtošanā, jo  aizkavēja programmas uzsākšanu.  
Programma nozīme:
Programmai bija ļoti liela nozīmē, jo tagad atbalsts no meitenēm ir ļoti liels. Ir liela motivācija rakstīt jauniešu iniciatīvu projektu, ar mērķi pārveidot daļu no teritorijas cietumā, apgūstot landšafta dizaina prasmes. 
Neformālās izglītības programma dod iespēju atvērt par ļoti noslēgtas dalībnieces un redzēt / likt lieta visu dalībnieku potenciālu, ko lieliski novērojām šajā programmā visvairāk atveras un uzņēmās iniciatīvu. Šāda veida apmācības ir īsts resocializācijas pasākums. Parasti meitenes vaino visus un pretojas, bet šeit gribēja nākt un darboties. Drošība un visi citi uzliekt kaut ko darīt un piespiež, šeit programma dod iespēju drusku elpot, brīvi justies, atvērties un mācīties.  Divas meitenes, kas ikdienā konfliktēja, grupas rezultātā atrada kopīgo valodu un sāka sadarboties. Programma dod iespēju tikt galā ar saviem pārdzīvojumiem un veidot apziņu, ko darīt tālāk.  No meiteņu teikta, vissvarīgākais bija, kas veicināja procesus – sajūta, ka  viņas neesot cietumā, ka nenāca nerunāja par narkotikām, atkarībām. Atšķirība no psiholog darba pieejas neformālā izglītība palīdz tikt galā ar emocijām caur netiešo pieeju, kas ir ļoti vērtīgi
Turpmāk veidojot programmu: pietiek ar vien nodarbības dienu nedēļā, jo gan grupai , gan vadītājiem ir jāgatavojas. Programmas dienas ilgumam jābūt vismaz 6 stundām.Nodarbības: 1x nedēļā (10 nedēļas), sešu stundu nodarbības no 10:00 līdz 16:00. Programma

Nodarbība Nr. 1 „Drošas vides izveide”

Mērķis – grupas saliedēšana. 

Programmas saturs: 

*      Iepazīšanās ar projektu

*      Jaunieša sevis un sava vārda prezentēšana

*      Drošas vides radīšana

*      Kopēju noteikumu izstrāde.

*      Projekta ietvaros jauniešu vajadzību un gaidu apkopojums un noformējums

Mājas darbs – „Manas vērtības”, jaunietim jādefinē savas vērtība, kas viņiem slēpjas zem „vērtības”. Nodarbība Nr. 2  „Vērtības un saskarsme”

Mērķis – noskaidrot jaunieša vērtības un saskarsmes vietu vērtību skalā.

Programmas saturs:

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Ieskats iepriekšējā dienā.

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija.

*      Kar ir vērtības, kādas mēdz būt vērtības.

*      Vērtību skalas veidošana. Individuālas un kopējas vērtību skalas veidošana 

(Saskarsme caur komunikāciju un vienošanās kopīgā dažādībā).

Mājas darbs – „Ko tev nozīme saskarsme?”.Nodarbība Nr. 3 „Saskarsmes elementi. Verbāla saskarsme”

Mērķis – radīt izpratni par saskarsmes elementiem un verbālās saskarsmes nozīmi.

Programmas saturs:

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Ieskats iepriekšējā nodarbībā

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija.

*      Kas ir verbālā saskarsme, tās elementi 

*      Darbs ar audio/video ierakstiem; ar jauniešu sarunas, izlasītā teksta ierakstu atskaņošana.

Nodarbība Nr. 4 „Saskarsmes elementi. Neverbāla saskarsme”

Mērķis – radīt izpratni par saskarsmes elementiem un neverbālās saskarsmes nozīmi.

Programmas saturs:

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Ieskats iepriekšējā nodarbībā

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija. Mājas darba atkārtošana bez vārdiem.

*      Kas ir neverbālā saskarsme, tās elementi – žesti, pozas, mīmika, .... .

*      Mīma priekšnesuma radīšana.

*      Spēle. Jaunietis rada situāciju, pārējie mēģina uzminēt, kas tas bija par situāciju. Apspriešana un analīze.

*      Verbāla un neverbāla saistīšana.

Mājas darbs – Nedēļas laikā vērot apkārtējus un mēģināt „atkost” neverbālu vēstījumu, ka tas gāja kopā ar verbālo, vai nebija pretrunu starp verbālo un neverbālo vēstījumu.Nodarbība Nr. 5 „Saskarsmes nozīme attiecību veidošanā. Jaunietes sociālās lomas: es – māte, es - meita.”

Mērķis – Jaunietes lomas un atbildības identificēšana attiecībā ar viņu bērniem un vecākiem.

Programmas saturs:

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Ieskats iepriekšējā nodarbībā

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija. 

*      Atklātņu veidošana. Atklātne mātei, atklātne bērnam. Pašas taisa un noformē. Apspriešana.

*      Mātes lomas (es meita) definēšana – pienākumi, vajadzības, iespējas, ... .

*      Meitas lomas (es meita) definēšana – pienākumi, vajadzības, iespējas, ... .

*      Bērna lomas (es mātes) definēšana – pienākumi, vajadzības, iespējas, ... .

*      Mātes lomas (es mātes) definēšana – pienākumi, vajadzības, iespējas, ... .

*      Apspriešana, lomu salīdzināšana, paralēļu veidošana.

*      Mākslas filmas „Колыбель” atskaņošana (ap 30 min)Nodarbība Nr. 6 „Saskarsmes nozīme attiecību veidošanā. Sievietes un vīrieša attiecības: „es” attiecībās ar vīrieti draugu, „es” attiecībās ar mīļoto vīrieti”

Mērķis – Apzināt sievietes lomu un nozīmi būt sievietei.

Programmas saturs: 

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Ieskats iepriekšējā nodarbībā

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija. 

*      Multiplikācijas filma „Augšup” un diskusija

*      Mīlas stāsta radīšana.Nodarbība Nr. 7 „Saskarsmes nozīme attiecību veidošanā. Jaunietes sociālās lomas: „es” attiecībās ar draugiem, „es” un sabiedrības attiecības” 

Mērķis – Jaunietes pilsoniskās apzināšanās izveide, dažādu sabiedrības grupu attiecību/mijiedarbību nozīmes identificēšana.Programmas saturs:

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Ieskats iepriekšējā nodarbībā 

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija. 

*      Mākslas filmas atskaņošana. Diskusija. Nodarbība Nr. 8 „Konflikts un saskarsme.” 

Mērķis – Radīt izpratni par konfliktu būtību, cēloņiem un sekām.

Programmas saturs:

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Ieskats iepriekšējā nodarbībā

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija. 

*      Kas ir konflikts

*      Konflikta cēloņi.

*      Konflikta sekas.Nodarbība Nr. 9 „Konflikti un manas lomas konfliktos” 

Mērķis – praktisku iemani iegūšana konfliktu risināšanā.

Programmas saturs:

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Ieskats iepriekšējā nodarbībā

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija. 

*      Konflikts ģimenē.

*      Konflikts ar vīrieti.

*      Konflikts ar sabiedrību.Nodarbība Nr. 10  „Rezumēšana” 

Mērķis – izvērtēt programmu un dalībnieku mācīšanās rezultātus.

Programmas saturs:

*      Izkustēšanās, noskaņas veidošanai. 

*      Mājas darba prezentēšana, diskusija. 

*      Tējas un našķu baudīšana pārrunājot programmu

*      Jauniešu atsauksmes un mācīšanās.

*      Jauniešu ieteikumi projekta uzlabošanai.

*      Jauniešu informēšana par „Jaunatnes darbībā” projektu iespējām 

*      „Apliecinājuma” un dāvaniņu saņemšana.