LIEPĀJAS CIETUMS

Liepājas cietums: Neformālās izglītības programma
projekta 4.posma koncepta apraksts

"Emocionālais es. Emocionālie citi"
10 dienu apmācību ciklsProgrammas tēma: Sevis izzināšana 

Programmas mērķis: Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, veicinot viņu kompetences emocionālās inteliģences jomā un jaunu izglītības pieeju iesakņošanos ieslodzījuma vietu vidē. Veidot dalībnieku prasmes strādāt komandā, uzņemties atbildību par savu dzīvi, veicināt jaunas vērtībsistēmas izveidi, jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.

Programmas izvērtēšana 23.05.2013.


Dalībnieki: 10 jaunieši (no 20-30 gadi), kuri atrodas ieslodzījumā Liepājas cietumā. Daļa grupas dalībnieku ieslodzījuma ikdienu pavada mācoties, daļa strādā ieslodzījuma vietu apkalpojošajās struktūrās. Dalībnieku atlase notika, inspektorēm noskatot iespējamos kandidātus, tad tika saņemts akcepts no drošības daļas. Dalībnieki  paši teica, ka ļoti veiksmīgi tika atlasīta grupa.

Komentāri par procesu un programmu:

Nodarbības notikušas neformālā atmosfērā.  No paša sakuma bija skaidrs, kādai jābūt plūsmai. Pirmajā nodarbībā vienojās par iekšējiem sadarbības noteikumiem, kuros pārrunāja uzreiz, ka inspektors šeit ir nedaudz savādāka lomā un tas nodrošināja, ka izejot ārā no apmācību telpām, lomas netika jauktas.  

Pirmā diena tika veltīta iepazīšanos, 2. un 3. – grupas saliedētībai. Tēma „Emocijas” grupai bija ļoti  izaicinoša, jo nav pieraduši strādāt ar savu emocionālo pusi. Pēc katras nodarbības tika taisīta refleksija. Tika ieviest t.s. mikrofons – „tomāts” : runāja tas, kam rokās bija tomāts . Uz 4.dienu grupā sākusi parādīties iniciatīva. Viens no dalībniekiem atnesa grāmatu ar testiem izmantošanai nodarbības laikā. Ceturtajā dienā sākuši arī  iedziļināties un tēma kļuvušas dziļākas.  Pēc piektās nodarbības grupā bija jūtama ļoti liela pretestība , negribēja iesaistīties, nācās vairāk piestrādāt pie iesaistīšanos.  Jaunieši atklājuši sevi no citas puses. Ar dažiem dalībniekiem, kas nebija atnākuši pēc pusdienām, individuāli runāja. Grupa bija stipra un vilka visus atpakaļ.  Grupas atbildības process aizgāja tik tālu, ka ja kāds nebija atnācis, grupa bija uzņēmusies atbildību par to, ka nenāk  un tad pierunāja nākt. Puiši īpaši atzīmēja veiksmīgi  izveidoto grupu. 

Darbojās izejot no dalībnieku vajadzībām, dinamika – bija plāns, no plāna kaut ko atmeta, mainīja, lika klāt. Centās sajust grupu. Grupa bija ļoti dinamiska, puiši ļoti dažādi un ļoti atvērti runāšanai, sadarbojoties komandā, ļoti atraktīvie. To arī veicināja reflektējošie uzdevumi.  Bita ļoti dzīva mijiedarbības dalībnieku vidū.

Pēc piektās nodarbības – ieviesa Youthpass - kā ģenerālmēģinājums , kas būtu jādara programmas pašās beigās. Tika arī skaidrots , kas ir neformālā izglītība, lai veidotos labāka izpratne ar ko tā atšķiras no formālās. Dalībnieki atzīmēja, ka bija ļoti noderīga programma, gribās kaut ko līdzīgo vel. Daļa no grupas un cits ieslodzītais uzrakstīja projektu un iesniedza. 

No vadītāju puses procesā izmantoja daudz uzslavas, šādi mainot ierastos domāšanas ieradumus, atzīmējot īpaši grupas centienus. 

Izdevās realizēt iecerēto. Neizdevās – visus iesaistīt. Ar mājas darbu : himna grupa bija jūtama ļoti spēcīga pretestība. Iniciatīvas līmenis 5 tomēr bija ļoti augsts, tāpēc tikās ārpus nodarbību laika darbnīcās un veidoja himnu. 5 cilvēki no visiem. 

Programmas gaitā citi kolēģi novērojusi procesu un atzīmēja, ka no malas izskatījās, ka grupa strādā brīvība nevis ieslodzījuma vietā. Uzsakot nodarbības bija jāaizlīmē logs telpa, lai citi garāmgājēji neredz. Pēc 3.dienas jau pārgāja.  Sadarbība vadītāju komandā.

Uzdevumus piemeklēja atbilstoši iepriekšējai dienai.  Visi kopā pieņem lēmumu par izmaiņām, operatīvi reaģēja, no vadības puses bija atbalsts – elastība pret vienu dalībnieku un grupu kopumā. Savās starpā izdevās vienoties, sadarboties,  veiksmīgi atrisināt organizatoriskos jautājumus, pielāgoties procesam. 

Neformālās izglītības ir ļoti efektīva , lai strādātu ar tēmu emocijas.  Notika reālās situācijas, reālā komunikācija – emocijas , ar kurām uzreiz strādā. Noteikti ir jāsajūt, kur piebremzēt, kur jāizrunā. Patika, ka bija psihologs un daudzveidība vadītāju komandā, tas papildināja un ieviesa radošumu procesā. Psihologs deva rozīnīti – izvilkt to, ko vajag. Būtiski, lai vadītāju komanda ir nostabilizējusies. Atviegloja , ka visas vadītājas bija ļoti aktīvas un kopā pieņēma lēmumus un darīja. Lēmumus pieņēma izjūtot grupu, laižot visu caur sevi.   

Grūtības sadarbībā ar uzraugiem: pašām nācās iet pakaļ dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka ļauj iet. 

Ieguvumi:

Atskats uz sevi: savu robežu apzināšana – kopā pastāvēt grupā, iespēja sajūt sevi, kolēģu iepazīšana, iespēja mācīties sadarboties neformālajā vidē;

Atskats tālāk: psihologs a inspektoru  tālāk kopā vadīs programmu. 

Ieslodzījuma vieta: laika, telpa, resurss, sadarbība izdevusies.

Ieguvumi jauniešiem:

-          Iemācījās labāk runāt;

-          Kļuvuši radošāki;

-          Darījis to, ko nekad nebija domājuši, ka darīs;

-          Sarežģītiem vārdiem uzzināja jēgu; 

-          Strādāt un sadarboties, strādājot grupā;

-          Ieguvusi drosme runāt grupas priekšā un domas paust, prezentēt darbus,  izdarīt secinājumus

-          Ieklausītie citos un saprast citus;

-          Domāt savādāk, neiejauktie 

-          Uzticēties komandas biedriem un paļauties ne tikai uz sevi;

-          Sadarbojas – un taisīja kopīgus pārsteigumus; 

-          Iemācījās ievērot noteikumus – ko salīdzināja ar dzīvi ārā, atzīmējot, ak loti būtisku prasmi, lai iekļautos sabiedrība pēc atbrīvošanās;

-          Kontrolēt emocijas un novērtēt sevi; 

-          Iemācījušies neteikt „nē”, kamēr nav pamēģinājušu, nepadodies.

Iespējamas tēmas nākotnei: Emocijas , agresivitātes, psiholoģija, sevis kontrolēšana

Jauniešiem patika programma. Atzīmējuši, ka tās bijušas ir 10 brīvas dienas nebrīvē”.

Programma
Nodarbības: 1x nedēļā (10 nedēļas), sešu stundu nodarbības no 10:00 līdz 16:00. Nodarbības tiek realizētas telpā, kur nedēļas pirmajās dienās notiek mācību stundas. Telpā ir novērošanas kameras, bet nav mikrofonu – drošības dienests var sekot līdzi notiekošajam, nedzirdot ieslodzīto sacīto. 
Apmācību reize
Tēmas un saturs
1
Iepazīšanās ar dalībniekiem un apmācību konceptu
Grupas noteikumi un grupas gaidas
Grupas un drošas vides veidošana
Sava ģērboņa gatavošana – rakstot un zīmējot
Treniņš būt grupā
2
Grupas un drošas vides veidošana
Mācīšanās par funkcionēšanu grupā – sadarbību, drošu komunikāciju, savstarpēju izzināšanu
Ievadjautājumi un refleksija par vērtībām dzīvē 
3
Emociju veidi
“0” punkta mērījums
Grupas un drošas vides veidošana – turpinās
Savu iekšējo un ārējo resursu atpazīšana
Es un emocijas, emociju ietekme uz attieksmi, uzvedību, dzīves kvalitāti
Iekšējo sajūtu atpazīšana dažādās situācijās – es rīkotos ideāli/ es rīkojos reāli (uzdevumi savas uzvedības musturu identificēšanai dažādās situācijās)
Emocijas pašas par sevi nav negatīvas
4
Es un mana personība
Es un emocijas, emociju ietekme uz attieksmi, uzvedību, dzīves kvalitāti
Emociju atpazīšana un nosaukšana 
Emocionālās inteliģences 5 soļi
5
Es un grupa
Es un emocijas citos – sajust, atpazīt, nosaukt
Emocijas un spēcīgu emociju sekas
Emocijas un vardarbība
Empātija – atpazīsti sevī citu sajūtas
6
Ierobežojumi - radošums
Vidustermina izvērtēšana
Izpētīt savus ierobežojumus – izvēlu spēle
Radoši risinājumi
Risinājumi – kvalitatīva komunikācija, pateikt “nē”, nevardarbīgā komunikācija
7
Ieslodzījuma vieta
Emociju izpaušanas treninš – pieredzes izglītība
Nevardarbīgā komunikācija, dialogs
8
Sevis realizēšana dzīvē
Es un sabiedrība, mūsu resursi
Pasakas un maskas
9
Zaudējumi, gaidas, nepielildītas cerības
Es, vide, sabiedrība
Mana dzīve
Ieslodzījuma vide kā resurss attīstībai – tas jāizmanto
Stratēģijas gimenes un draugu ietekmes mazināšanai
10
Ieguvumi
Nākotne un iespējas – tilts uz ikdienas dzīvi
Izvērtē apmācību procesu un ieguvumus - Youthpass
Apdomā turpinājuma iespējas
Pēc programmas aprobācijas (2013.gada maijā) būs pieejama pilna programma ar pieejām, metodēm un rezultātiem.

Programmu realizē: Iveta Leja-Andersone, Marianna Snapaite, Biruta Jantona;
Suprvizore: Līga Rudzīte