CENTRĀLCIETUMS - APMĀCĪBU KURSS "ŠĶEĻOT VIĻŅUS 2", 2014

Centrālcietums - apmācības programma “Šķeļot viļņus 2”, 2014

„Visvērtīgākā dāvana - patiesa attiecību izradīšana sev tuviem cilvēkiem”

ProgrammaApmācību kursa mērķis
Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, veidot ieslodzīto jauniešu izpratni par patiesa attiecību izradīšanu caur radošām metodēm, attīstīt izpratni par attiecībām un atbildības sajūtu par sevi un tuviniekiem, veidot prasmes strādāt komandā, veicināt pašapzināšanās caur praktisku darbību, jaunu uzvedības (rīcības) modeļu izstrādi.
Apmācību kursa uzdevumi

1.       Īstenot Centrālcietumā sagatavotu neformālās izglītības programmu ieslodzījuma vietu jauniešiem, atbilstoši dalībnieku veiktajai ieslodzīto jauniešu profila un vajadzību analīzei, domājot gan par tās formu, gan saturu;
2.       Turpināt attīstīt iespējas realizācijai un identificēt NI nozīmi (vietu, lomu un sagaidāmiem rezultātiem) ieslodzījuma vietā;
3.       Turpināt attīstīt sadarbību ieslodzījuma vietu darbinieku un sabiedriskā sektora pārstāvju komandās un veicināt komandas dalībnieku kompetences NI jomā;
4.       Veicināt kvalitatīvu mācīšanās vidi ieslodzītajiem jauniešiem un analizēt dalībnieku kompetences attīstību;
5.       Veicināt iniciatīvu, kā mācīšanās formu attīstību ieslodzījuma vietās.
Dalībnieku profils/skaits
Paredzēti kopumā 10 dalībnieki - ieslodzītie jaunieši, kurus paredz atbrīvot 3 gadu laikā
Cita būtiska informācija par apmācību kursu
Šī ir 4. daļa pamatīgākam projektam (7 posmi, aprakstīti zemāk tabulā), kas turpināsies līdz 2014. gada beigām, veidojot neformālās izglītības programmas četrās ieslodzījuma vietās.
Pirmajās apmācībās apmācītāji ieņēma fasilitatoru/apmācītāju lomu, bet šoreiz procesu virzīs jau vairāk no kouču skatu punkta, kas būs apmācītāju galvenais uzdevums. 
Programma


laiks
Diena 1
03.09.2014
Diena 2
10.09.2014
Diena 3
17.09.2014
Diena 4
24.09.2014
Virstēma
Jēdziens, kas ir atbildība un patiesas attiecības. Mana atbildība. Sabiedrības atbildība. 4x plāno 3 dienu praktisko darbību.

Dienas tēma
Dienas tēma: Komandas veidošana (saliedēšanas)
Dienas tēma: Es koncepts (mana atbildība)
Dienas tēma: Patiesas attiecības (veselīgas attiecības) 
Dienas tēma: Sabiedrības atbildība (plānošana) 
9-11
Iepazīstināt ar programmu. Kas esam mēs?
Telpas iekārtošana un vides izveidošana
Īsfilma par dienas tēmu  

Stāsts par atbildību. Seminārs un praktisks uzdevums
Atskats uz iepriekšējo dienu un ievads šodienā 

Filma – Into the wild.
Metode:
Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija.

Rotaļlietas dizains
11-13
pusdienas
13-14:30
Ievads NI 
Saliedēšanas uzdevums
Rokasgrāmata

Ievads Genogrammā
Refleksija par filmu.

Lomas: vecāks, bērns, draugs, priekšnieks, padotais.
Diskusija + vēstule tuvam cilvēkam 


14:30
Kafijas pauze
14:45-16
Diskusija par komandu
„Mana atbildība” – kompetences.

Mazā izvērtēšana.
Diskusija + vēstule tuvam cilvēkam 

„Patiesas attiecības”. Tuvam cilvēkam par attiecībām un jūtām. 

Mazā izvērtēšana

„100% atbildība”  
laiks
Diena 5
01.10.2014
Diena 6
08.10.2014
Diena 7
Kaut kad tajā nedēļa
Diena 8
15.10.2014
Diena 9
21.10.2014
Diena 10
29.10.2014
 Virstēma
Praktiski. Patstāvīgi. (Aivis)
Rotaļlietas – kopā ar iniciatīvu.  Skices, dizains (individuāli un komandās).
Radošs un plānošanas process
Noformēšana – dāvanai
stāsts par dāvanu
Prezentācija – kā pasniegt dāvanas (fotogrāfijas, stāsts)
Youthpass
Youthpass
Dienas tēma
Dienas tēma: Manas vēlmes (realizācija)
Dienas tēma: Atbildības uzturēšana
Dienas tēma:  Atbildības uzturēšana
Dienas tēma:  Prezentē izveidoto (izdomā, ka prezentēt)
Dienas tēma:  Jaunas dzīves koncepts
Dienas tēma: Noslēgums
9-11
Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija.

Rotaļlietu veidošana 
 Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija.

Rotaļlietu veidošana 
Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija.

Rotaļlietu veidošana
Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija.

Prezentācija un refleksija par izdarīto dāvanas noformēšana 
Īsfilma par dienas tēmu  + refleksija.

Fotogrāfijas dizaina vai video vēstules plānošana 
Atskats-diskusija, ka vide ietekme manī, ka es pats ietekmēju uz vidi. 
11-13
pusdienas
13-14:30
Rotaļlietu veidošana
Rotaļlietu veidošana
Rotaļlietu veidošana
Dāvanas noformēšana un stāsta veidošana

Prezentācija un Youthpass veidošana


Nākotnes plāns  
14:30
Kafijas pauze
14:45-16
Diskusija + vēstule tuvam cilvēkam 
„Manas vēlmes„

Diskusija + vēstule tuvam cilvēkam 
„Atbildības uzturēšana”
Diskusija + vēstule tuvam cilvēkam 
„Atbildības uzturēšana”
Dāvanas noformēšana un stāsta veidošana
Youthpass rakstīšana
NoslēgumsProgrammu izstrādāja un realizēja:  Aivis Sibajevs,  Marina Reznikova, Valērijs Dombrovskis

Supervizors:   Kārlis Viša