SAITES UN INFO

Visa zemāk pievienotā informācija ir tiešsaistes uz pdf. versijām un/vai citām mājas lapām par šī blogga tēmu (jaunieši cietumos, neformālā izglītība (NI))Video

Vai sabiedrības drošība ir pilni cietumi?

Sports un tā ietkme citumos. Programmas apraksts ar rezultātiem.
Brošūras
Ieslodzījumu vietas darbinieku apmācības par NI, Igaunija. Brošūra ENG.
Neformālās izglītības pieejas, projekti, sociālā iekļaušana, metodes, utml. Materiālu kopums, LV.
Pieejas apraksts, par jauniešu (pirms, pēc un ieslodzījuma laikā) mentorēšanu, ENG.
E-grāmata par cietumiem "Uzraudzīt un sodīt", RU
Jauniešu rehabilitācija - probācijas programma Nīderlandē (balanss starp sodu un rehabilitāciju), ENG
Neformālās izglītības pieredzes atzīšana YOUTHPASS, ENG

Pētījumi un metodiski ieteikumi
Pētījums “Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū.”, LV.
Pētījums par jauniešu situāciju (izglītību un nodarbināmību) UK cietumos, ENG. Ļoti labs - iesakām.
Pētījums par Eiropas jauniešu prevencijas perspektīvām, ENG.
Pētījums par jauniešu situāciju pieaugušo cietumā, ENG.

Metodes
1. Krievu valodā (ir arī angliski), par cilvēktiesībām „KOMPASS” 
2. Latviski NI metodes JSPA mājas lapā;
3. Rokasgrāmata (T-kit) par sociālo iekļaušanu, ENG.

Neformālās izglītības metodes un pieejas (ENG):Angļu valodā - internetā datu bāze metodēm un pieejām (kā ari dažādi materiāli, rokasgrāmatas, T-kit pa visām jauniešu un NI tēmām) SALTO