TĀ VAR BŪT IKDIENA - NI JAUNIEŠIEM IESLODZĪJUMA VIETĀS !Vai manas gaidas par rezultātu sakritīs ar jaunieša gaidām un vajadzībām? Iespējams, ka jauniešiem ir atšķirīgas cerības no grupas nodarbībām. Tas, ko vēlas apgūt jaunieši, var pilnīgi atšķirties no tā, ko sagaida grupas vadītāji. Vai visi jaunieši ir vienādi motivēti, varbūt ir vērts iedrošināt un atbalstīt? Kuri jaunieši būs mans atbalsts, un kuras funkcijas es varu viņiem deleģēt, varbūt ir vērts riskēt un uzticēt ko vairāk? Kā es veicināšu grupas saliedēšanu un sadarbību, kādas metodes izvēlēšos, lai visi justos piederīgi, nebaidītos izteikties? 
Šos un vēl daudzus jautājumus uzdevu sev pirms uzsākām ”Šķeļot viļņus” Jēkabpils cietumā, jo bija bažas ,vai neformālā mācīšanās forma„aizies”......???
Noteicošie aspekti visās aktivitātēs, nodarbībās un pasākumos bija:
1)sociālais aspekts (sadarbības pieredzes apguve, darbojoties komandā, saskaņojot dažādus viedokļus un vienojoties par kopējo viedokli, respektējot atšķirīgo cilvēkos);
2)vērtējošais aspekts (vērtējošās darbības pieredzes apguve, mācoties saskatīt, pārdzīvot un vairot skaisto, vērtējot notiekošo un izdarot morālo izvēli);
3)pašizpausmes un radošais aspekts (radošo spēju izpausme un attīstība praktisku problēmu risinājumos, pasaules, citu cilvēku un sevis izpētē, atjautības un iztēles attīstība, emocionālā pašizpausme, ideju ģenerēšana, mākslinieciskā jaunrade, fiziskā pašizpausme - sports).
.... jaunieši brīvprātīgi piedalās dažādās aktivitātēs, spēj koncentrēties uzdevumam, ievēro noteikumus, lūdz palīdzību, piedalās diskusijās, izrāda pacietību, uzņemas iniciatīvu, spēj iedraudzēties ar jauniem cilvēkiem un  pieņemt citus grupas dalībniekus, ierodas laikā, nebaidās no fiziska kontakta, jaunieši smaida un ir vienkārši laimīgi.

Psiholoģe Ilze, Jēkabpils