KONCEPTS 2012
6 posmu pilotprojekts:
Posms
Kas notiek:
1.posms
4.dienu apmācību programma (12.-15.12.2012), 25 ieslodzījumu vietu darbiniekiem  no 10 ieslodzījumu vietām un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem. Mērķis: izveidot dialoga (refleksijas) vidi, kurā gan dalībnieki, gan JSPA (treneri, koordinatori) rastu motivāciju – iedrošinājumu un atbalstu neformālās izglītības (NI) procesu ieviešanai ieslodzījumu vietās darbā ar jauniešiem.
2.posms
Komandas radošā darbnīca 3 dienas:
1.Tiek apzinātas apmācību un apmācītāju izmatotās stratēģijas neformālās izglītības procesā;
2.Tiek veidota treniņa vide saskarsmē ar jauniešiem un NI metožu realizācijai;
3.Notiek gatavošanās 10 dienu apmācību programmai (4.posms), domājot gan par formu, gan saturu;
4.Tiek iekļautas tēmas: grupas dinamika, sadarbība, kā vadīt grupas procesus, riski, sadarbība komandā un ar mentoru, utt.
Piedalās 14 cilvēki. 
3.posms
Mentorēšana un couchings – supervīzijas garā JSPA treneri atbalsta   institūciju darbiniekus starpposmos un aktivitātēs;
Stiprināt sadarbību iesaistīto dalībnieku starpā;
Katrs apmācītājs uzņemas mentorēšanu pār vienu (3 cilvēku) komandu vienā no ieslodzījuma vietām;
Vismaz 3 x tiek veidotas komandas (12 dalībnieki + 4 treneri) supervīzijas JSPA telpās;
Ieslodzījuma vietu darbinieki paši atlasa savu mērķa grupu, kas varētu piedalīties 10 nedēļu apmācībās.
4.posms
10 apmācību reizes katrā ieslodzījuma vietā 10 nedēļas
Pilotapmācības 4 cietumos (Iļguciema, Škirotavas, Valmieras, Liepājas cietumi) pēc ieslodzījuma vietu speciālistu komandas (3 cilvēki) un trenera (1 cilvēks) izstrādātas programmas (papildus sk. citas bloga sadaļas). 4 atšķirīgas programmas, kuras veidotas uz dalībnieku ieslodzīto jauniešu profila un vajadzību analīzes.
Katra apmācības programma tiek veidota kā paraugs ilglaicīgām NI programmām ieslodzījuma vietā
5.posms
Izvērtēšanas: vidustermiņa un pēc-apmācību
Psihologi arī atrod “0” punktu apmācību sākumā un izvērtē beigu posmu un distancē. Iniciatīva, vērtīborientācija, radošums, kompetences utt – visu to, uz ko mēs nolemsim koncentrēties 10 nedēļu apmācības
Pašizvērtēšanas process un youthpass
6.posms
Prezentē šo pieredzi – rokasgrāmata, sakopotās atziņas apmācības laikā gan no treneriem, dalībniekiem, jauniešiem, sadarbības partneriem.