JELGAVAS CIETUMS - APMĀCĪBU KURSS "ŠĶEĻOT VIĻŅUS 2", 2014

Jelgavas cietums - Apmācību kurss “Šķeļot viļņus 2”, 2014

Sociālās lomas 

Programma 

Apmācību kursa mērķis
Īstenot ieslodzītajiem jauniešiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālās izglītības programmu, veicinot viņu sociālo lomu atpazīšanu, iepazīšanu un sajušanu gan attiecībā uz ieslodzījuma vietu, gan brīvībā.
Apmācību kursa uzdevumi
 1. Īstenot 2.posmā sagatavotās neformālās izglītības programmas ieslodzījuma vietu jauniešiem, atbilstoši dalībnieku veiktajai ielodzīto jauniešu profila un vajadzību analīzei, domājot gan par tās formu, gan saturu;
 2. Turpināt attīstīt platformu (iespējas) 3.-6.posma realizācijai un identificēt NI nozīmi (vietu, lomu un sagaidāmiem rezultātiem) ieslodzījuma vietā;
 3. Turpināt attīstīt sadarbību ieslodzījuma vietu darbinieku un sabiedriskā sektora pārstāvju komandās un veicināt komandas dalībnieku kompetences NI jomā;
 4. Veicināt kvalitatīvu mācīšanās vidi ieslodzītajiem jauniešiem un analizēt dalībnieku kompetences attīstību;
 5. Veicināt iniciatīvu kā mācīšanās formu attīstību ieslodzījuma vietās.
Dalībnieku profils/skaits
Paredzēti kopumā 12 dalībnieki - ieslodzītie jaunieši, kurus paredz atbrīvot 3 gadu laikā
Cita būtiska informācija par apmācību kursu
Šī ir 4. daļa pamatīgākam projektam (7 posmi, aprakstīti zemāk tabulā), kas turpināsies līdz 2014. gada beigām, veidojot neformālās izglītības programmas četrās ieslodzījuma vietās.
Pirmajās apmācībās apmācītāji ieņēma fasilitatoru/apmācītāju lomu, bet šoreiz procesu virzīs jau vairāk no kouču skatu punkta, kas būs apmācītāju galvenais uzdevums. 
 

Metodes: Lomu spēles, kolāža, simulācija, filma, asociācijas, refleksija par mācīšanos, sports, dzīves stāsti, modelēšana, pašiniciatīva
Rituāls -> Pēc katras nodarbības ieraksta kaut ko savā ceļvedī/rokasgrāmatā, ko veido par apmācībām
Apmācību reize
Tēmas un saturs
 1. 22.08.14
“Es”
Iepazīšanās: vairogs; jautājumi, ko vēlas uzzināt par citiem; pirmie iespaidi par attēlu (asociācijas – loka ciet bildītes).
Stāšanās pēc pazīmēm gan ar runāšanu, gan bez [pašiem jānostājas līnijās pēc vārda pirmajiem burtiem, dzimšanas datuma, utt] Var arī stāšanos grupās pēc pazīmēm attiecībā uz interesēm un personības iezīmēm.
Vārdi sarakstīti 
Iepazīstināšana ar apmācību un iniciatīvu konceptu
Nākotnes projicēšana – kas šeit notiks, ko darīsim. Dalībnieku gaidas un vēlmes.
Rokasgrāmatas izgatavošana un titullapas veidošana
Grupas un drošas vides veidošanas uzdevums 
Grupas noteikumu gatavošana
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā

 1. 27.08.14
“Es mazajā grupā”
Atskats uz iepriekšējo nodarbību
Plāns šai nodarbībai
Atkārto iepazīšanos – atsauc vārdus atmiņā
Grupas un drošas vides veidošana – pieskaršanās un saskaršanās,   staigāšana, kustību vingrinājumi
3 pērtiķi – zīmēšana/veidošana ar mugurām 
Zirņu uzdevums
Apvienojošais uzdevums grupā  Iespējamā misija
Nedaudz teorijas par sociālajām lomām
Cilvēks visā augumā -> katrs uztaisa sevi kā interaktīvo tāfeli, ko pēc tam apdzīvot – idejas tai var smelties iepriekšējā nodarbībā
Grupas kopuzdevums – radīt vizuālu kopdarbu
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā
 1. 03.09.14
“Es ieslodzījumā”
Atskats uz iepriekšējo nodarbību
Plāns šai nodarbībai
Grupas un drošas vides veidošana – neliels uzdevums grupas sajūtai -> piemēram, mūzikāla skaņdarba veidošana vai Cilpa 
Sākumā pa pāriem, pēc tam lielajā grupā veido – kas ir ieslodzītais vispār? Pēc tam skatās uz sevi kā ieslodzīto
Sava cilvēka apdzīvošana. Kādas lomas ieslodzījuma vietā? Kādas sistēmas ir apkārt?
Debate: 10 iemesli, kāpēc man nav jāiet laukā un kāpēc man nav jāmainās?
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā
 1. 10.09.14
“Es brīvībā”
Atskats uz iepriekšējo nodarbību
Plāns šai nodarbībai
Varoņu stāsta/ bēdu ielejas koncepti – kā ir būt brīvībā?
Ieslodzījuma un brīvības aisbergi – kur veidojas sadursme?
Gandarījuma krēsls
Situāciju lomu spēles, kā iejūtas dažādās situācijās brīvībā
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā
 1. 17.09.14
“Kā es atpazīstu sociālās lomas” - refleksijas un resursu nodarbība 
Atskats uz iepriekšējo nodarbību
Plāns šai nodarbībai
Improvizācijas teātris ar Projektu darbnīcu un Jelgavas novada Jauniešu domes cilvēkiem par sociālām lomām un to atpazīšanu un izspēlēšanu dažādās situācijās
Nākamo nodarbību plāns un lomas, kas interesē. Atbildības uzņemšanās
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā
 1. 24.09.14
“Es darba tirgū”
Atskats uz iepriekšējo nodarbību
Plāns šai nodarbībai
Paši sāk nodarbību
Neformālā izglītība un tas, ko darām apmācībās
Pašnovērtēšana kā kompetence, ko iegūt NI un kas svarīga darba tirgū
Sasniegumi, neveiksmes
CV veidošana kolāžas formā
4 soļu darba meklēšanas rokasgrāmata
Darba intervija ar scenāriju 
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā
 1. 01.10.14
“Es brīvajā laikā”
Atskats uz iepriekšējo nodarbību
Plāns šai nodarbībai
Paši sāk nodarbību
Scenārijs “Vilciens” 
Ielu vingrotāji
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā
 1. 08.10.14
“Es valsts sistēmā”
Atskats uz iepriekšējo nodarbību
Plāns šai nodarbībai
Paši sāk nodarbību
Simulācija – savas Valsts izveide
Valsts iestāžu nozīme un loma – ko kura iestāde dara
Aktvitāte par stereotipiem
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā
 1. 15.10.14
”Es ģimenē”
Atskats uz iepriekšējo nodarbību
Plāns šai nodarbībai
Paši sāk nodarbību
Pašu veidots ģimenes foto
Filma “Lielā zivs”
Teātra nodarbība ar biedrību “Teātris un izglītība” - par ģimeni un lomām
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā
 1. 22.10.2014.

“Es cilvēks”
Atskats uz iepriekšējām nodarbībām
Plāns šai nodarbībai
Paši sāk nodarbību
Balona spēle
Pašportretu darbnīcas
Izvērtē apmācību procesu un ieguvumus, gatavo Youthpass
Apdomā turpinājuma iespējas
Svinēšana
Refleksija un ieraksts rokasgrāmatā