PROJEKTA KONCEPTS

Projekta posmi kopumā:
Posms
Kas notiek:
1.posms
4 dienu apmācības. Piedalās pa 2 dalībnieki no katras ieslodzījuma vietas, 4 NVO pārstāvji, 4 jauniešu centru pārstāvji, 2 Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji, 2 Probācijas dienesta pārstāvji.
Programma ilgst četras dienas un katras dienas tēmas iekļauj: NI + dalībnieki kā personības; ieslodzījuma vieta/ sabiedriskais sektors (savstarpēja iepazīšanās un izpratne); iniciatīva un metodes; turpmākā sadarbība.


Tā kā šeit piedalās gan ieslodzījuma vietu, gan sabiedriskā sektora dalībnieki, turklāt nākamajos posmos būs gan iniciatīvas, gan apmācības, tad apmācībās liela uzmanība pivērsta sadarbībai starp dalībniekiem pāri sektoriem.
2.posms
Piedalās 1.posmā izveidotās komandas: 2 cietuma pārstāvji + 1 no NVO/centra, kas arī ies iekšā ieslodzījuma vietās uz apmācību programmu. Ieslodzījuma vietu darbinieki vēlami jau pirms apmācībām ir atlasījuši savu mērķa grupu, kas varētu piedalīties 10 nedēļu apmācībās. 
Komandas radošā darbnīca 3 dienas:
  1. Tiek apzinātas apmācību un apmācītāju izmatotās stratēģijas neformālās izglītības procesā;
  2. Tiek veidota treniņa vide saskarsmē ar jauniešiem un NI metožu realizācijai;
  3. Notiek gatavošanās 10 dienu apmācību programmai (4.posms), domājot gan par formu, gan saturu;
  4. Tiek iekļautas tēmas: grupas dinamika, sadarbība, kā vadīt grupas procesus, riski, sadarbība komandā un ar mentoru, utt.

Pēc tam – reģionālās tikšanās ar tiem, kas bijuši 1.apmācībās un plāno izveikt iniciatīvas, lai tās pārrunātu un saplānotu.
3.posms
Mentorēšana un couchings – supervīzijas garā JSPA treneri atbalsta dalībniekus starpposmos un aktivitātēs;
Stiprināt sadarbību iesaistīto dalībnieku starpā;
Katrs apmācītājs uzņemas mentorēšanu pār vienu (3 cilvēku) komandu vienā no ieslodzījuma vietām;

4.posms
10 apmācību reizes katrā ieslodzījuma vietā 10 nedēļas:
- Daugavgrīvas (Daugavpils) ceitumā;
- Jēkabpils cietumā;
- Jelgavas cietumā;
- Centrālcietumā - Rīgā; 
Pilotapmācības 4 cietumos pēc ieslodzījuma vietu speciālistu komandas (3 cilvēki) un trenera (1 cilvēks) izstrādātas programmas. 4 atšķirīgas programmas, kuras veidotas uz dalībnieku ielodzīto jauniešu profila un vajadzību analīzes.
Katra apmācības programma tiek veidota kā paraugs ilglaicīgām NI programmām ieslodzījuma vietā
5.posms
Iniciatīvas, kas tiek veidotas ieslodzījuma vietās un ārpus tām starp ieslodzījumā esošajiem jauniešiem un jauniešiem ārpus ieslodzījuma vietām.
6.posms
Izvērtēšanas: vidustermiņa un pēc-apmācību
Psihologi arī atrod “0” punktu apmācību sākumā un izvērtē beigu posmu un distancē. Iniciatīva, vērtīborientācija, radošums, kompetences utt – visu to, uz ko mēs nolemsim koncentrēties 10 nedēļu apmācības
Pašizvērtēšanas process un Youthpass
7.posms
Prezentē šo pieredzi – rokasgrāmata, sakopotās atziņas apmācības laikā gan no treneriem, dalībniekiem, jauniešiem, sadarbības partneriem.