VAI IESLODZĪJUMA VIETĀS IESPĒJAMS IZVEIDOT KOMANDU?

Возможно, ли создать команду в местах лишения свободы?Вопрос на который нам стоит ответить, достаточно конкретен, но, несмотря на простоту звучания, ответ на него найти иногда очень сложно. Возможно, ли работать в коллективе, и сможем ли мы создать коллектив таким, чтобы всем будет комфортно? Что может повлиять на наше общение в группе и у кого это вызовет отрицательные эмоции, а у кого то положительные ни одному специалисту в области общения на это не ответить с точностью атомного хронометра.  

Создание способности работать команду плодотворно и продуктивно вызывает трудности в «нормальных» условиях, а в местах лишения свободы это способность и стремление связана с постоянным поиском оптимального общения. Так как только общение способно, при правильном его применении, сплотить и создать команду, которая поможет в рамках неформального образования  вести диалог в свободном ключе.  Образование команды и наличие этого волшебного ключа и есть то необходимое условие для создания  динамичной структуры, которой по плечу сложные задачи. Такие задачи например, как вызвать у осужденных уважение к собственной личности и умению находить конструктивные решения в социальных сложных условиях. 
Место лишения свободы (тюрьма) это жесткая система ценностей, категоричность в суждениях и много элементов в которых нарушается «общение» .Именно на элементы общения мы направили собственные условия и я рад, что нам наверное удалось создать группу. Или в рамках нашего обсуждения команду, которая может работать и открываться, подчиняясь законам нормального общения и просто быть, просто жить и проживать то, что происходит внутри нашего островка. Островка нашей программы. 
Мы не говорим что создать команду в условиях мест лишения свободы невозможно, мы не говорим что это простой процесс и он возможен в каждом месте лишения свободы. Но нам удалось преодолеть все сложности как формального характера, так и характерные черты наших клиентов, чтобы насладиться неформальным общением. Понять что и на территории закрыто маленького сообщества есть шанс создать, пусть небольшую, но команду. 

Vsevolods Teterins, Iļguciems


Pirmkārt, jānoformulē kādam nolūkam mums ir vajadzīga komanda un vai komandai jābūt ilgtspējīgai vai jāturas kopā kādu īsu brīdi? Kā arī jānoformulē pēc kāda principa mēs atlasīsim cilvēkus komandai.

Jābūt kādai kopīgai saiknei, lai komanda turētos kopā. Piemērām, vienojošs varētu būt vecums, kas paredz līdzīgu dzīves uztveri un attīstības līmeni, vai kaut kāds kopīgs hobijs vai kopā piedzīvota pozitīva vai negatīva pieredze.
Ja veidot pozitīvi noskaņotu komandu, komandas dalībniekus vajag vienot ar kaut ko interesantu un motivējošo, piemērām ar interesanto nodarbi, kā sporta aktivitātes,  mākslas studijas vai vokāla nodarbības. Ja notiesāto saliedēšanu nekontrolēt, tad var izveidoties grūti paredzama ar agresīvu novirzi komanda, kura visdrīzāk pēc savas struktūras atgādinās bandu un tās darbība būs vērsta uz destruktīvu darbību.

Tā kā ieslodzījuma vietā notiesātie atrodas ierobežoto laika periodu un notiesātie ir vērsti uz personīgām interesēm, tiešām ilgtspējīgu komandu izveidot nav iespējams, jo noteiktā momentā komandas dalībniekam prioritārie kļūst viņa paša intereses un vajadzības.

Jekaterina Morozova, Iļguciems